Om Sigridkongressen

Sigridkongressen har nå blitt arrangert 1i år på rad og alle arrangementer har blitt omtalt i media som kjempesuksesser. Det har blitt lagt fokus på å motivere, inspirere og underholde deltakerne. Med foredragsholdere både fra kjendis livet og lokale bidragsytere har kongressen klart å begeistre både deltakere og presse. 

HVEM VAR SIGRID?
Sigrid var datter, enearving av Sigurd Herse, og en av svært få kvinneskikkelser nevnt i Egil Skallagrimssons saga. Sigrids liv inneholdt mange omveltninger. Hun var en sterk og driftig gardskjerring. Det sies at hun var vakker, og hun omtales med respekt. Sigrids kvaliteter og egenskaper er et av de viktige utgangspunktene for Sigridkongressen. Sigrid representerer overlevelse, stolthet, styrke og en levende kystkvinnekultur.

VISJONEN
Sigrid kongressen vil skape en årlig arena for fellesskap, engasjement og utvikling, og fremme nettverksbygging og næringsutvikling. Den vil hjelpe å synliggjøre enkeltpersoner og næringer i vårt nærområde. Og bedre omdømmet til og samholdet i hele Helgelands-regionen.