Program 2010

LIVETS MANGFOLD - MOT OG VEIVALG

08:30 Dørene åpnes  
09:30 Velkommen! Mona, Sissel og Sonja
09:40 Introduksjon Konferansier Harald Rønneberg
09:50 Tankens kraft Mikael Andersson
10:40 Möta livet, og gå livet tilmötes Eva Sternberg
11:30 Kunstnerisk innslag  
11:40 Lunsj Serveres av LilleTorget
12:25 Sigridprisen  
12:30 Det ordinære livet Bengt Eidem
13:15 Lakseoppdrett i perspektiv Aino Olaisen
13:50 Pause  
14:10 Kunstnerisk innslag  
14:25 Ekte begeistring er ingen spøk Linda Eide
15:20 Avslutning  
15:30 Vel hjem!